Pidev õppimine ja areng = elu, mida soovin elada.

1a89y3

Üks vana India maailmaloomislugu räägib, et kõigepealt lõi Jumal karbi ja asetas ta mere põhja. Karbil oli seal igav elu. Terve päev ei teinud ta muud, kui avas oma klappi, et lasta sellest vett läbi voolata ja siis jälle sulgeda. Päevast päeva üks ja seesama: klapp lahti, klapp kinni, klapp lahti klapp kinni…
Siis lõi Jumal kotka ja andis talle vabaduse lennata isegi kõige kõrgemate mägede tippu. Talle ei jäänud peaaegu ükski koht kättesaamatuks. Kuid kotkas maksis selle vabaduse eest kallist hinda: ta pidi iga päev saagi eest võitlema. Miski ei tulnud talle niisama kätte. Kui kotkal olid pojad, pidi ta tihti päev läbi jahti pidama, et küllaldaselt toitu hankida. Ent ta oli meeleldi nõus seda hinda maksma.
Lõpuks lõi Jumal inimese ja viis ta kõigepealt merekarbi juurde ja seejärel kotka juurde. Ta lasi inimesel otsustada, millist elu ta tahab elada…
Me kõik oleme kindlasti  oma valiku teinud…. kas see valik on see, mida  oleme tegelikult soovinud? Hetkel me ju olemegi muutuste teed käimas ja seega on võimalus seda valikut muuta.

Merikarp sümboliseerib inimest , kes ei soovi oma elu muuta, kes ei soovi oma tegelikke võimeid arendada. Kui me oleme valinud olla merikarp , siis jääme tegema kogu elu ühte ja seda sama  – sama töö, samad käitumis – ja mõttemallid, mis ei pruugi alati õiged olla, meil oleks justkui silmaklapid ees, mis ei anna meile võimalust vaadata enda eest kaugemale  ja näha ning mõista seda, mis tegelikult meie ümber on. Me ei näe ega mõista seda, mis meie sees tegelikult on.

Kes on teinud valiku olla kotkas, ei ole see tee kindlasti lihtne, aga see annab võimaluse tunda rõõmu elust, õppimisest ja pidevast arenemisest. Pidev õppimine ja arenemine annab meile vabadustunde. See on elukestev õpe, millest tänasel päeval üha rohkem ja rohkem räägitakse. See on pidev enesearendamine  ja edukalt elus püsimine . Tänapäeva argielus on toimunud ja toimumas  kiired muutused  ja samuti toimub ka tehnoloogia pidev areng, seepärast on ka üha olulisem, et meie teadmised ja oskused käiksid nende muutustega kaasas.  Elukestva õppimise peamisteks motivaatoriteks ongi oma eluga rahulolemine, tegelemine asjadega, mis meeldib,et luua parem tulevik.

1a8agr

Me õpime ju iga päev midagi uut, sest iga hetk meie elus on uus. Merikarp ei näe või ei taha näha seda uut. Ta ei saa osa igast uuest hetkest, ta ei ammuta endasse uut energiat ega uusi teadmisi. Nii on lihtsalt mugav. Kui me vaatame lapsi – nad on õpihimulised, rõõmsad ja täis energiat. Nii peaks olema ka meiega, täiskasvanutega. Meie elu muutub tühjaks ja vahel võime tunda, et isegi mõttetuks. Rahuldamata vajadused viivad meilt energia ja elurõõmu.

Miks me mingil ajahetkel oleme otsustanud, et meil pole vaja enam õppida ja areneda? Üks põhjustest on kindlasti ükskõiksus. See on suur kiusatus ja see tundub olevat kahjutu. Lihtne on öelda, et “ah, mul ükskõik, mis tuleb”. Jah, tõesti on seda lihtne öelda, aga see toob kaasa endaga üksluisuse, probleemide kuhjumise, enda tunnete ja vajaduste mahasurumine, tihtilugu usalduse kaotamise ja sõpradest lahtiütlemise, üksinduse. Kas me tahame seda?

Teine põhjus on arvamus, et nagunii me ei suuda paremaks saada. Inglise laulja, näitleja ja muusikaprodutsent David Bowie on öelnud: “Päeval, mil sa mõtled, et ei suuda enam areneda, hakkad sa ikka ja jälle laulma ühte ja sedasama laulu.” Ja nii see ongi.

Üks isa tahtis rahus töötada ja oma lapsele veidi omaette tegevust leida. Ta rebis ajakirjast leitud maailmakaardi tükkideks ning lasi lapsel selle jälle kokku panna. Isa ei suutnud ära imestada, et laps tuli juba veidi aja pärast õigesti kokkupandud kaardiga tagasi. Laps seletas: ” Kaardi teisel poolel oli mehe nägu, seepärast oli seda kerge kokku panna. Mõtlesin, et kui mees on korras, siis on ka maailm korras.”

Seega , kui meiega on kõik korras, siis on ka meie maailmaga kõik korras. Meie tulevik sõltub väikestest ja suurtest otsustest.Et järjepidevalt areneda ja õppida, on vaja enesedistsipliini. Ah et kust seda leida? See on olemas kõik meie ümber, meid ümbritsev keskkond, mis meid mõjutab. Tihti me ei näe ega tunneta seda. aga me võime abi saada. Selleks on palju võimalusi: raamatud, mis inspireerivad, päeviku pidamine, mis aitab elu paremini mõista, omaenese vigade teadvustamine ja nendest õppimine, mis aitab eneseusaldust tõsta, seminarid (neid on tänasel päeval interneti avarustes oi kui palju ja väga paljud täitsa tasuta, alustuseks täiesti sobivad ), mis annavad uusi ideid ja soovi neid ka täide viia. Ja kui me nii pidevalt ennast arendame ja täiendame, siis muutub see pikapeale vajduseks ja meie igapäevaseks elustiiliks. Ja koos sellega oleme me iga päevaga üha vähem need, kes me olime varem ja rohkem need, kes me tegelikult tahaksime olla. Ma ei pelga tunnistamast, et olin liiga kaua mere põhjas merikarbi elu elamas. Ma kaotasin palju ja seega olen otsustanud olla kotkas, sest mul on, mille nimel õppida ja täiendada ennast, muuta oma elu selliseks nagu ma tegelikult soovin. Mõte midagi muuta, endale uusi eesmärke seada, tuli juba üsna pikka aega tagasi. Aga olles oma mugavustsoonis, olles merikarp merepõhjas, lükkasin seda alustamist aina edasi.  Raske oli jätta kõik see, millega olin harjunud. Aga siis käis mõtetes “klõps” ja ma alusatsin. Kõige uue elluviimine võtab aega ja pole kerge, aga käies nüüd mööda uut teed, olen õnnelik.

 

Taas kutsun sind tegema harjutust. Mina olen selle harjutuse tegemist juba alustanud. kui ka sina soovid midagi oma elus muuta, siis see harjutus võiks olla sulle abiks. Ja kui sa pärast seda harjutuse läbi lugemist ütled, et sul pole selleks aega, siis olen ma kindel, et selle arvamusega petad sa iseennast. Aega ei ole kunagi, aega tuleb lihtsalt võtta 🙂

 

Ja siin siis harjutus:

  • Alustan päeviku kirjutamist: neid võiks olla kolm ( võid hakkama saada ka ühega, jagades selle kolmeks) – Edupäevik– panen kirja kõik asjad ja olukorrad, mis möödusid hästi ja millega oled ise rahul. Õppimine –  panen kirja iga päev vead, mida olen teinud ja mida saan sellest õppida . Ideed – panen kirja kõik oma ideed, mis mulle on pähe tulnud.
  • Hakkan lugema – loen iga kuu vähemalt ühe inspireeriva raamatu ( iga päev vähemalt üks peatükk) suurendades ajapikku loetavate raamatute hulka.
  • Otsin mõne huvitava seminari, webinari, koolituse, millel võiksin osaleda. *
  • Koostan nimekirja kümnest isikust, kellega sooviksin tutvuda, et nendelt õppida. **

Märkus: * tee seda vastavalt oma võimalustele – inetrnetis on väga palju tasuta koolitusi, webinare jne. Seega ei pea sa maksma alati kohe kallist raha või kuhugi kohale minema.

** need kümme isikut ei pea olema inimesed, kellega sa saad reaalselt kohtuda. Need võid leida ka veebist /raamatukogust – loe nende artikleid, raamatuid, sissekandeid, blogisid jne. Kindlasti on hea, kui mõni oleks nendest siiski ka inimene, kellega saad reaalselt kohtuda.

Edu sulle ja päikest 🙂

Aitäh, et lugesid 🙂

 

 

Võta vastu otsus.

1a20ixOli kord üks väike oja, mis kohtus oma teekonnal suure kõrbega. Ta kuulis häält, mis ütles:”Ära karda, mine rahus edasi”.  Aga ojakesel oli uue ja tundmatu ees hirm. Ta kartis muutusi. Ta tahtis, et temas voolaks rohkem vett ja et elu oleks ilusam, kuid ta ei tahtnud ennast muuta ega riskida. Taas kuulis ta häält ütlevat: ” Kui sa ei julge seda sammu astuda, ei saa sa kunagi teada, milleks oled suuteline. Lihtsalt usu, et saad hakkama ka uues keskkonnas. Voola rahulikult edasi.” Lõpuks otsustaski oja edasi voolata. Ta ei tundnud ennast seejuures sugugi hästi. Kõrbes läks üha kuumemaks ja lõpuks ojas olev vesi aurustus. Väikestest veepiiskadest, mis olid auruna õhku tõusnud, moodustusid pilved ja liikusid üle kõrbe. Pilved rändasid kaua, kuni jõudsid lõpuks teisel pool kõrbe asuva mereni, Seal sadasid nad end tühjaks. Ojakesel oli nüüd palju ilusam elu, kui ta kunagi oleks osanud unistada. Ta lasi lainetel end õrnalt kanda ja mõtles naeratades: “Olen mitu korda oma vormi muutnud, kuid ometi olen praegu rohkem mina ise kui varem” /B.Schäfer/

Sageli on otsuste tegemine meile raske, eriti siis kui peame riskima. Miks? Meil tekib hirm muutuste ees, sest paljude otsuste vastuvõtmine võib väga palju muuta – meid ümbritsev keskkond, sõbrad, elukoht, päevakava jne. Tegelikult toimub kõige suurem muutus meis endis. Aga sellises hirmu olukorras on hea küsida endalt : Kas tahad jääda selleks, kes sa oled praegu? Või sooviksid areneda, õppida midagi uut ja liikuda positiivses suunas? Aga et seda saavutada, peame tegema otsuse .

Šoti ajaloolane ja kirjanik Thomas Carlyle on öelnud: ” Inimese esmane kohustus on hirmu ületamine. seni, kuni inimesel värisevad põlved, jäävad tema teod orjalikuks”  Ja nii see ongi ju tegelikult. Kui meil on hirm midagi oma elus muuta, siis jääme elu lõpuni tegema seda, mida meile öeldakse, et peame tegema, päevast päeva, aastast aastasse. Me jääme elama elu, mis meid tegelikult ei rahulda ja mis ei tee meid õnnelikuks.

Iga otsus, mida teeme tähendab ka millegist lahtiütlemist. Kui valime ühe uue võimaluse, siis ütleme ju samal ajal lahti teistest. Ja nii tekibki hirm, et äkki teeme vale otsuse, sest kardame kaotada seda, mis meil juba on. Kui tahame midagi muuta, võtta vastu uusi otsuseid, siis peame tegema valiku mineviku ja tuleviku vahel. Ei saa viia täide oma unistusi, kui hoiame kinni minevikust. Niisiis, muutused algavad otsusest. Selleks on meil vaja julgust.

Võin oma kogemusest öelda, et olen terve oma elu kinni hoidnud mõttemallidest, otsustest, mis enamjaolt pole tegelikult kuulunud mulle. Vahel tuleb käia pikk tee, et aru saada sellest, mis sind õnnelikuks teeb – võtta ise vastu uued otsused, seada endale uued eesmärgid, unistused, et elada just sellist elu nagu soovid.

Põhjused, mis võivad takistada meie otsustamist.

  • Kindel teadmine ja arvamus, et on õige teha terve elu üht ja sama tööd.  Nooruses tehtud elukutse valik ei pruugi alati õnnestuda, ollakse noored ja ei teata veel, mis on see õige. See otsus võib õnnestuda ja võib ka mitte õnnestuda. Kui mitte, siis tuleks teha uus valik. Pole ju mõtet terve elu teha tööd, mis ei paku sulle rahuldust.
  • Arvamus, et otsustada võib ka hiljem.   Kui ei suuda otsustada, kaotad eneseusalduse ja kui ei otsusta kohe, siis võib see siht kaduda kaugusesse.
  • Hirm teha “vale” otsus.     Valesti otsustada ei saa, sest otsustades  sa lihtsalt valid ühe võimaluse. Kui sa valid võimaluse jätkata vanaviisi, siis ei saagi sa teada tulemust, kui sa oleksid teisiti otsustanud. Iga otsus on parem kui otsustamatus.

 

Sellel momendil, kui teeme oma otsuse, kujundame me oma saatust. Kujutame ette, et lähitulevikus ilmub meie ellu uus inimene. Ta sõidab meie autoga, tal on meie kodu võti, ta kasutab kõiki neid asju ja privileege, mille nimel oleme  terve elu vaeva näinud. Ta magab meie voodis, ta kontrollib meie pangaarvet, et teada saada, kui edukad me oleme olnud. Vaatame nüüd peeglisse ja me näeme seda inimest. Ta on meie tänaste otsuste, meie tegemiste ja tegematajätmiste vili. Millised me edaspidi hakkame välja nägema, see sõltub, milliseid otsuseid võtame edaspidi vastu.

Inimesel, kellel on madal enesehinnang, ei julge riskida. aga suurim risk on tegelikult see, kui meil tuleb elada seda elu  , mis meile ei meeldi. Selleks, et teha kiireid otsuseid, tuleb teada oma väärtusi.

Kutsun Sind tegema harjutust parandada oma võimet võtta vastu otsuseid.

  • Mõtlen iga otsuse juures, millised on tagajärjed? Kas otsus, mida teen, teeb mind ja minu lähedasi õnnelikuks ? Nii analüüsides õpin kuulama oma sisemist häält.
  • Kirjutan üles küsimused ja vastan neile kirjalikult – Kes ma tahan olla viie aasta pärast? Mida ma tahan teha? Kui  oled neile küsimustele vastanud oma sisemist häält kuulates ja täiesti ausalt, siis oled sa valmis lahti ütlema ka asjadest, mis sulle siiani pole tegelikult üldse meeldinud. Ja sul on vabad käed oma unistuste elluviimiseks.
  • Kaalun väga põhjalikut, kas lükkan mingi otsuse tegemist edasi, sest see tundub mulle hetkel raske. Panen võimalikud variandid kirja ja mõtlen, kas peaks kellegagi, kes on kogenum, seda arutama. Panen kirja tähtaja, millal see ostus peab olema vastu võetud.

 

Võin öelda, et mina olen selle ülesande juba läbi teinud mitmeid kordi, sest igakord, kui pean vastu võtma mingi otsuse, teen ma seda harjutust jälle. Ja see toimib 🙂

 

Aitäh, et lugesid 🙂 Päikest 🙂                 1a23vj

 

 

Kas ma olen see, kes ma sooviksin olla?

 

19tz9r

 

Nagu ma esilehel Sulle kirjutasin, kutsun Sind rännakule, kus püüame muuta oma elu läbi oma mõtete. Olen viimase  aasta jooksul väga palju lugenud erinevaid raamatuid, väga palju  mõelnud ja lõpuks aru saanud, et see kõik, mis minu elus on olnud – minu käitumine, minu otsused (väga sageli valed otsused) on minu mõtete vili. Mõtlemine käib ju kaasas kõigega, mida me teeme või mida me ei tee. Meie mõtted loovad meie tegelikkuse. Ja kui ükskord avastad, et see tegelikkus pole see, mida sa tegelikult soovid, siis on viimane aeg midagi muuta. Mina olen otsustanud muuta oma mõtlemist ja selle läbi oma elu. Ma võlgnen selle iseendale, oma lastele, oma lähedastele inimestele. Ja ma olen sellega juba algust teinud. Olen alustanud seda rännakut ja kutsun ka Sind kaasa , kui Sa tunned, et vajad seda. Elus on asju, mida on koos palju kergem teha. Ja kui keegi arvab, et mina või Sina pole seda väärt või et mina pole see inimene, kes sellel teemal sõna võtab, siis meenuvad mulle Bodo Schäferi sõnad raamatust” Võitjate seadused” : “On üks asi, mis mind tõeliselt vihastab – kui keegi teisi halvustab. Ja ta teeb seda alati, kui võtab neilt võimaluse olla edukas ja õnnelik. Mitte keegi – kohe tõesti mitte keegi – ei tohiks endale võtta õigust teisele öelda:”Sa pole paremat elu väärt” Samuti ei tohiks keegi seda ka iseendale öelda”.

 

19tzph

Kas Sina teadsid, et inimene mõtleb päevas keskmiselt 60 000 – 80 000 mõtet? See tähendabki, et meie mõtete kvaliteet määrab selle, kuidas me käitume või kuidas me end tunneme.  Me ei saa ju tunda ennast hästi, kui meie mõtted on negatiivsed. Meie mõtete sisekõne määrab meie elu. Mõtlemine võib anda meile tiivad, samas võivad need meid ka tagasi hoida. Seega oma elu muutmiseks pole vaja teha muud, kui muuta oma mõtlemist. Mis puutub meie ellu, siis on ainult kaks võimalust: kas saavutada edu või ebaõnnestuda. Kolmandat võimalust pole. Elu on nagunii vahelduva eduga võitlus meie kõikide jaoks. Meie teele sattuvad igasugused probleemid – pettumused, viha, haigused, materiaalne olukord, üleüldine maailma olukord jne. Paraku on inimloomuses juba see, et kõikides oma probleemides süüdistatakse teisi või loome endale mõtte, et selline ongi minu saatus määratud – kannatsused, ebaõnn ja ebaedu. Aga tegelikult ongi mõtlemine see, mis meie elu ja meid endid selliseks muudab. Me muutume selleks, millest me mõtleme – valuks, kannatuseks, probleemiks….. või siis lahkuseks, armastuseks, lootuseks. Me ei suuda muuta teisi inimesi ja teatud olukordi, aga me saame muuta midagi, mis on meie kontrolli all – mõtteviisi, mis omakorda muudab seda , kuidas me antud olukorda tunnetame ja seda kõike, kasutades mõttejõudu.

19u03a

Aitäh, et olid koos minuga 🙂

 

Tere tulemast NETIVANAEMA TOIMETUSTE lehele!

 

Tere tulemast lugema minu toimetuste blogi.  Kes ma olen ja milleks ma seda kõike teen?

Mina olen vanaema Tiina.  Mul on  kolm väga tublit ja tegusat last Katrina, Liisi ja Kristen ning kaks  väga armast lapselast Annabel ja Marcus. Viimasel ajal räägitakse üha sagedamini, et elame muutuvas maailmas. Jah, nii see on. Nii on ka vanaemade aeg muutunud.

Veetsin väga palju aega oma lapsepõlvest maal vanaema ja vanaisa juures. Pildid vanaemast, tema toimetustest ja kogu sellest keskkonnast on väga selgelt silme ees – laut, koduloomad, heinateod, karjamaa, saun, mille mõnus lõhn ei lähe vist kunagi meelest, hoovis vana ketiga kaev, kuhu pandi äsja lüpstud piim jahtuma. Suur kartulipõld, millega on omad toredad mälestused – kartulipaneku ja võtmise talgud, kui olime kõik koos, tädi pere ja meie. Oh, neid mälestusi on palju, millest võiks kirjutada…Kindlasti on  tänagi veel väga palju tublisid vanaemasid ja vanaisasid, kes hoiavad maaelu püsivana. Ja selle üle on mul siiralt hea meel.

Tänapäeval on kuidagi teisiti.

Vanaemad on noored, käivad tööl, teevad äri, suhtlevad FB-s jne. Ja on  alles ise nooremate laste emad. Kui minu esimene lapselaps sündis, oli mu poeg  alles 3- aastane, aga juba sai onuks ! Elasime tol ajal maal. Minust sai siis maavanaema 🙂 ….ja vahel olin ka vanaema maa , kui lapselapsel sõnade järjekord segamini läks 🙂  Nüüd on aeg edasi läinud. Kahjuks on vahemaad suurenenud. Seega on saanud minust Netivanaema…

Mis mind ajendas seda seda lehte looma?

Mõte sellest on juba pikka aega mu peas mõlkunud, aga ikka ja jälle lükkasin alustamist edasi. Mäletan aega noorusest, kui sai kogutud erinavaid asju – minule meeldis koguda luuletusi, erinevaid huviatavaid artikleid erinevatest valdkondadest – muusikud, aforismid, retseptid jne. Siis sai neid lehtedest välja lõigatud ja kas siis kleebitud suurtesse kaustikutesse või pandud kiirköitjasse. Kahjuks on need kõik mul kaduma läinud. Ja siis oli veel ju tüdrukutel “Salmikute” aeg 🙂 See oli ka tore, kui sõbrad sulle pilte joonistasid ja midagi mälestuseks kirjutasid. Nüüd on aeg ka selles valdkonnas muutunud – kõike seda saab koguda internetis ja internetti. Nii et tegelen taas sama asjaga, erinevus vaid kogumismeetodis 🙂

Igal asjal on oma aeg ja ju siis on just nüüd minu jaoks aeg õige, et algust teha.

Seda kõike vajan ma eelkõige iseenda jaoks, et koguda kokku oma mõtteid, tegemisi ja minule huvitavaid materjale. Hea kunagi veel endal lugeda ja miksmitte ka lastel ja lastelastel. Ja võib-olla  kõige selle läbi muuta ehk oma elu, olemist, mõtteid ja huvisid. Me kõik teeme elus valesid otsuseid, ristteele jõudes astume edasi meie jaoks mitte sobivasse suunda.  Me ei saa teha olnut olematuks. Aga me saame teha muutusi oma mõtlemises, millega kaasnevad ka paremad otsused meie enda jaoks. Kõik see, mis jääb selja taha, see on minevik, sellest tuleb lasta lahti. Head mälestused võtame kaasa, negatiivsed kogemused jätame selja taha. Iga kogemus ja olukord on meile õppetunniks.

Keegi meist ei saa minna tagasi ,et alustada algusest, aga me saame alustada täna, et teha uus lõpp. Ja just täna, kui algab septembrikuu, kus kõik on uus 🙂

Mida Netivanaema toimetustest leiad:

Mõtte jõud  – Sinu elu on sinu valikute tagajärg. Kui oled jõudnud äratundmisele, et elad valede valikute tagajärgedes, siis on aeg hakata tegema uusi valikuid. Mitte kunagi pole hilja muuta oma elu. Hea lugeja, kui ka Sina leiad, et soovid oma elus midagi muuta, siis kutsun Sind kaasa rännakule , kus läbi oma mõtete saame muuta oma elu.

Käsitöö – Käsitöö on mind ikka huvitanud.  Aeg-ajalt teen ise midagi. Soovin selles valdkonnas end arendada  ja kindlasti sellele ka rohkem aega pühendada. Ja kui midagi valmib, siis jagan seda ka siin lehel. Lisan ka siia huvitavaid ideid teistelt tegijatelt.

Loodus – Olen looduselembene ja meeldib jäädvustada ilusaid hetki. Eriti meeldib mulle looduse see osa, mis jääb meist kõrgemale ehk siis taevas. Nagu Marcus ütleb: “Vanaema on täitsa pilve ja äikese hull” 🙂 Ja ega ta midagi valesti ka ei öelnud 🙂 Siit leiab minu jaoks huvipakkuvaid artikleid, videosid looduse teemadel; erinevaid pilte nii enda pildi galeriist, kui ka teistelt autoritelt.

 Mõtteterad/aforismid – Mulle väga meeldivad erinevad mõtteterad ja aforismid. Loen neid meeleldi ja püüan leida sealt mõtteid, mis minu hetkeseisuga sobivad või siis, mida sooviks teistega jagada. Olen neid oma arvutisse kogunud juba päris palju. Et paremini neid taas leida, panen need kõik siia kokku – et siis endal hea lugeda ja võib-olla leiad sinagi, hea lugeja endale midagi 🙂

Kodu ja aed  –    Erinevad artiklid, mis mulle on huvi pakkunud.

Tervis ja ilu – Kokku kogutud tervise – ja ilunipid. Enda ja teiste kogemused.

Ema – laps – lapselaps – Ilusaid, toredaid, liigutavaid lugusid nii enda perest kui ka meediast leitud lood.

Aja lugu – See on rubriik, kuhu kogun kokku erinevaid lugusaid kaugest minevikust – seega on see just nimelt Aja lugu, mitte ajalugu 🙂

Raamatud – kõike, mis on seotud raamatutega.

Aitäh , et peatusid ja lugesid. Olen tänulik, kui tuled taas 🙂Päikest Sulle!

*  Tiina *