Otsus muutuda.

“Ma näen oma probleeme ja otsustan muutuda.”

Paljude suhtumine ellu väljendub eeskätt abitusetundes. Me oleme juba ammu löönud käega elule kogu selle lootusetuses ja välja pääsmatuses. Ühtede jaoks on selle põhjuseks arvutud pettumused, teistele – lakkamatu valu jne. Ent tulemus on kõigile sama – täielik lahtiütlemine elust ja soovimatus näha end ja oma elu hoopis teises valguses. Hea oleks, kui te esitaksite endale küsimuse : ” Mis nimelt tekitab mu elus pidevaid pettumusi?”. Mis on see, mida te nii ohtralt jagate ja mis sunnib teisi teid ärritama? Kõik, mida annate, saate tagasi. Mida enam ärritute, seda  enam koote olukordi, mis põhjustavad teis ärritust. Huvitav, kas ärritusite ka nüüd, mil lugesite neid sõnu. Kui jah, siis on see suurepärane!

Seepärast tulebki teil muutuda. Me kõik tahame, et meie elu muutuks, ent ise me muutuda ei taha. Las keegi teine muutub, las “nemad ” muutuvad, mina aga ootan. Selleks, et muuta kedagi teist, peate kõigepealt muutuma ise. Ja te peate muutuma seesmiselt. Me peame muutma oma mõtete käiku, seda, kuidas me räägime ja seda, mida me räägime. Ainult siis saabub tõeline muutus. Mina isiklikult olen alati silma paistnud kangekaelsusega. Ka siis, kui võtsin vastu otsuse muutuda, segas minu kangekaelsus mind väga. Ent sellele vaatamata ma teadsin, et just selles vajangi muutust.

Mida enam hoian kinni mingist väitest, seda selgemaks mulle saab, et just sellest väitest peangi vabanema. Ja alles siis, kui veendud selles omaenda kogemuse põhjal, võid hakata õpetama teisi. Mulle tundub, et kõigil suurepärastel vaimsetel õpetajatel oli erakordselt raske lapsepõlv, et nad läksid läbi valu ja kannatuse, ent õppisid ennast vabastama, mida seejärel hakkasid õpetama ka teistele. Paljud head õpetajad töötavad pidevalt enda kallal ja see muutub nende elu põhitegevuseks.

HARJUTUS “MA TAHAN MUUTUDA”.

Korrake lauset “Ma tahan muutuda” võimelaikult sagedamini. Korranud endale seda fraasi, puudutage oma kurku. Kurk – see on keskus, kuhu on kontsentreerunud kõik see energia, mis on vajalik muutusteks. Ja olge muutuseks valmis, kui nad teie ellu astuvad. Niisamuti teadke, et kui te arvate, et te ei oled suutelised ennast milleski muutma, siis just nimelt selles teil muutuda tulebki. “Ma tahan muutuda, ma tahan muutuda”. Kõiksuse jõud hakkavad teid automaatselt aitama teie kavatsuses ja te hakkate hämmastusega avastama oma elus üha uusi ja uusi positiivseid muutusi.

HARJUTUS “SOOV MUUTUDA”

Seiske peegli ette ja ütelge endale: “Ma tahan muutuda”. Pöörake tähelepanu sellele, mida te seejuures tunnete. Kui te avastate, et osutate vastupanu või kõhklete, küsige endalt, miks. Jumala eest – ärge sarjake ennast sellepärast, vaid lihtsalt nentige tõika. Küsige endalt, milline veendumus või mõte sunnib teid seda tundma. Te peate selle lahustama, olenemata sellest, kas te teate, kust see pärit on või mitte. Lähenege uuesti peeglile, vaadake endale sügavalt silma, puudutage oma kurku ja öelge valjusti kümme korda ” Ma tahan vabaneda mistahes vastupanust.” Töö peegliga on suureks abiks. Vaadata enesele silma ja öelda endale positiivseid enesekinnitusi – see on kõige kiirem viis saavutada häid tulemusi.

 

Louise L. Hay ” Tervenda ennast ise”

L. Hay on tervendaja, kes on saavutanud rahvusvahelise kuulsuse. Dr. Hay tähtsaim sõnum meile kõlab: ” Kui oleme valmis muutma oma mõtlemist, siis on võimalik ennast terveks ravida peaaegu mis tahes tõvest” Autoril on rikkalik kogemus neist mõttemallidest ja hoiakutest, mis põhjustavad kehalisi vaevusi. Ise tervenes ta sama meetodi abil vähihaigusest. Tema elutööks on aidata inimsetel leida ja rakendada kõiki oma elu loovaid jõude.

Mõistuse puhastamine.

“Minevikul pole minu üle võimu”

Pöördugem mineviku poole ja vaadakem, millesse me usume. Mõnedel inimeste on väga raske emotsionaalselt vabaneda minevikukestast.

Oletame, et te koristate oma korterit. Mõnedele asjadele seal te vaatate armastusega ja pühite neilt tolmu, et anda neile veel ilusamat väljanägemist. Mõned teised asjad vajavad parandamist ja te tõdete endamisi seda fakti juba mitmeid kordi. Osa esemeid teie korterist on aga niivõrd vananenud, et on aeg neist loobuda. Vanad ajakirjad ja ajalehed, mittevajalikud raamatud – need võite rahulikult minema visata. Ja pole vajadust sellepärast pahaseks saada või endast välja minna.

Samasugune protsess toimub ka siis, kui me puhastame oma mõistust.  Pole vaja lasta tujul langeda, kui mõningad meie veendumused on ajast ja arust ja meil on aeg neist lahti saada. Las nad lahkuvad rahulikult meie elust. Me ju ei sori eilsetest jäätmetes, et endale lõunat valmistada. Niisama pole vaja sorida mõistuse prügikastis, kui loome oma tulevast elu.

Heidame pilgu korraks mõningatele oma piiratud veendumustele.

“Ma ei ole piisavalt hea” Selle veendumuse juured peituvad selles, et isa ütles pidevalt oma lapsele, et too on loll.

“Ma ei armasta ennest piisavalt” Selle päritolu on järgmine: tütar püüdis teha seda, mis meeldis isale. Nad ei jõudnud üheski asjas kokkuleppele ja tülitsesid pidevalt. Tütar otsis isalt heakskiitu, sai aga karmi kriitika osaliseks. Tema keha oli täis valu. Ja isal olid niisamasugused valud. Tütar ei mõistnud, et valu temas on põhjustatud tema solvumisest, niisamuti nagu isa solvumised põhjustasid valu isas.

“Elu on ohtlik” Selle päritolu: hirmutatud isa…Ühele minu kliendile paistis elu karmi ja raskena. Tal oli raske naerda ja kui ta seda mõnikord tegigi, siis hakkas tal hirm, otsekui pidanuks sellele järgnema midagi halba. Teda kasvatati talle kogu aeg korrates: “Ära naera ja kui hakkad naerma, siis midagi head sellest ei tule”.

HARJUTUS – Võtke leht paberit ja koostage loetelu kõigest sellest negatiivsest, mida teie vanemad teie kohta rääkisid. Kulub vähemalt pool tundi, et meelde tuletada selliseid üksikasju. Mida nad rääkisid rahast? Mida nad rääkisid teie kehast? Teie võimetest? Kui võimalik, siis vaadake seda nimekirja objektiivselt ja öelge endale: ” Vaat kust on pärit minu sellised mõtted!”. Nüüd aga võtke veel üks puhas leht ja minge veelgi kaugemale. Kellelt kuulsite veel pidevalt eitavaid kinnitusi?….Sugulastelt. Õpetajatelt. Sõpradelt. Neil, kes esindasid võimu. Kõik see kirjutage üles. Ja pange tähele, kuidas te end seejuures tunnete. Kaks täiskirjutatud paberilehte – need on mõtted, millest peate kiiresti vabanema. Need on just need mõtted, mis segavad teid elamast!

Kujutage ennast lapsena.

Kui me võtame näiteks kolmeaastase lapse, asetame ta keset tuba ja hakkame tema peale kõigest kõrist karjuma, rääkima talle, et ta on loll ja mida ta peab tegema (võime teda paar korda isegi lüüa), siis hirmunud laps kas istub vaikselt nurgas või hakkab halvasti käituma. Sellisel lapsel on valida vaid kahe asja vahel. Ent me ei saa mitte kunagi teada, milleks on selline laps tegelikult võimeline.

Kui me aga võtame selle sama lapse ja hakkame talle rääkima, et me teda armastame ja austame ja et ta on tark ning taibukas, et meile väga meeldib, kuidas ta mängib ja et sellest pole midagi hirmsat, kui ta teeb vigu (kõik teevad vigu) ja et me kõigele vaatamata armastame teda alati, siis te ei suuda mitte ette kujutadagi sellise lapse potensiaalseid võimalusi.

Igaühes meist (vaatamata meie vanusele) on siiamaani selline kolmeaastane laps. Ja me täidame sageli oma aega sellega, et süüdistame ja neame seda vaest olendit endas. Seejärel aga imestame, miks meil elus on kõik nii halvasti. Kui meil oleks sõbranna/sõber, kes meid kogu aeg kritiseeriks – kas see siis meeldiks meile? Täiesti võimalik, et just niimoodi teisse lapsepõlves suhtutigi ja see on väga kurb. Ent see oli väga ammu ja kui te suhtute endasse niimoodi siiamaani, siis on see veel kurvem.

Niisiis – teie ees on nimekiri neist negatiivsetest otsustustest, mida te lapsena pidevalt kuulsite. Millises vastavuses on see teie negatiivse arvamusega iseendast?

Meie elustsenaariumi aluseks on see, kuidas meid “programmeeriti” meie varajastel aastatel. Me oleme olnud kõik head, eeskujulikud lapsed, kes suure valmisolekuga võtsid vastu selle, mida meile räägiti kui “tõde”. Ja ometigi on tähtis mitte oma perekonda selles hukka mõista, vaid tõusta märksa kõrgemale mõistmise tasandile. Minevikku muuta ei saa, see-eest aga saate luua endale suurepärase tuleviku. Me oleme tulnud siia Maa peale selleks, et ületada oma piiratust. Me oleme siin selleks, et vaimustuda oma erakordsusest, olenemata sellest, mida meile minevikus räägiti.

 

Louise L. Hay ” Tervenda ennast ise” L. Hay on tervendaja, kes on saavutanud rahvusvahelise kuulsuse. Dr. Hay tähtsaim sõnum meile kõlab: ” Kui oleme valmis muutma oma mõtlemist, siis on võimalik ennast terveks ravida peaaegu mis tahes tõvest” Autoril on rikkalik kogemus neist mõttemallidest ja hoiakutest, mis põhjustavad kehalisi vaevusi. Ise tervenes ta sama meetodi abil vähihaigusest. Tema elutööks on aidata inimsetel leida ja rakendada kõiki oma elu loovaid jõude.

Armastus iseenda vastu.

 Digital Creation, Romance, Love, Heart

Tuleb vaadata iseendasse.

Rääkides armastusest iseenda vastu, ei pea ma silmas mingil juhul egoistlikku armastust või seda, mida nimetatakse enesearamsatuseks. Ennast armastada – see tähendab pühitseda iseenda kui isiksuse olemasolu kui sellist ja olla  tänulik elu kui kingituse eest. Ennast armastada tähendab esmajoones austada oma isiksust. Ma kogen armastust:

 • eluprotsessi enda vastu
 • rõõmu vastu sellest, et ma elan
 • ilu vastu, mida näen enda ümber
 • teise inimese vastu
 • teadmise vastu
 • võimaluse vastu mõelda
 • oma keha ja selle ehituse vastu
 • loomade, lindude, kõige elava vastu
 • kõiksuse ja selle vastu, et ta on niimoodi korraldanud

Nüüd aga vaadakem, kuidas me ennast ei armasta:

 • me sarjame ja kritiseerime ennast pidevalt
 • me mürgitame end pidevalt toidu, alkoholi, tubaka ja narkootikumidega
 • me valime usu sellesse, et meid mitte keegi armasta
 • me loome haiguse ja valu enda kehas
 • me elame täielikus kaoses ja korratuses
 • me tekitame endale võlgasid ja üle jõu käivaid koormaid
 • me tõmbame ligi armukesi ja mehi/naisi, kes alandavad meie väärikust

Igal juhul – kui te eitate oma täiuslikkust, siis see tähendab, et te ei armasta ennast.

Väikeste laste täiuslkkus.

Kui täiuslikud olite lastena! Lastel pole mitte midagi vaja teha selleks, et olla täiuslikud. Nad on täius ise. Ja nad teavad seda. Nad ei karda küsida seda, mida nad tahavad. Nad väljendavad vabalt oma tundeid. Te ju teate, et kui laps on halvas tujus, siis teavad sellest kõik naabrid. Niisamuti teate, et kui laps on õnnelik, siis tema naeratus valgustab tervet maailma. Lpase on täis armastust. Väikesed lapsed ei suuda välja kannatad armastuse puudumist. Kasvades me õpime elama ilma armastuseta. Samuti austavad lapsed igat oma kehaosa. Teie olite ka niisugune!!! Seejärel aga hakkasite kuulama täiskasvanuid, kes selleks ajaks olid juba õppinud kõike kartma ja te hakkasite järk-järgult eitama oma täiust.

Harjutus peegliga.

Woman, Mirror, Psyche, Depression

Ma palun patsienti võtta peegel, vaadata endale silma, nimetada oma nime ja öelda: “Ma armastan sind ja jaatan sind sellisena nagu sa oled”. Mõningate jaoks on see uskumatult raske! Ma näen, kui erinevalt inimesed sellele reageerivad: mõned hakkavad nutma, teised saavad pahaseks, kolmandad aga teatavad, et ei saa seda kuidagi teha. Üks minu patsient viskas mind peegliga, ise põgenedes. Tal kulus mitu kuud, enne kui lõpuks suutis ennast vaadata, ilma et pidanuks tundma seejuures negatiivseid emotsioone.

Probleem, nii nagu meie seda ette kujutame, on harva tõeline probleem.

Võtame näiteks üleliigse kehakaalu. Inimesed võitlevad sageli aastaid üleliigse kehakaaluga, jäädes sellele vaatama täidlaseks. Ja siis nad hakkavad rääkima, et kõik probleemid nende elus on tingitud täidlusest. Üleliigne kehakaal aga on märksa sügavama probleemi väljendus. Minu meelest on selleks alati hirm ja kaitsevajadus. Kui me tunneme hirmu, kindlusetust, kui me mõtleme, et me pole piisavalt “head”, siis paljud meist sõna ostses mõttes kasvatavad endale ümber rasvakorra, mis täidab organismi kaitseülesannet. Enda pidev hukkamõist selle eest, et oled paks, tunda end süüdlasena iga liigse suutäie pärast on tühi ajaraiskamine. 20 aasta pärast olete niikuinii paks, sest te pole tegeliku probleemini jõudnudki. Seepärast mina isiklikult keeldun tegelemast kõikvõimalike dieetidega. Dieedid ei aita. Ainus, mida ma soovitan – see on halbade mõtete vältimise dieet. Sageli räägivad minu kliendid mulle, et nad mitte kuidagi ei saa ennast armastada, sest nad on paksud. Mina aga seletan neile, et nad on paksud sellepärast, et nad ei armasta ennast. Kui me hakkame ennast armastama ja austama, kaob üleliigne kehakaal automaatselt. Mõned patsiendid saavad minu peale pahaseks, sest nende probleemi lahendus tundub neile liiga lihtsustatud. Paljud lihtsalt lahkuvad, kuid ainult selleks, et taas tagasi tulla, ent siis mitte ainult vanade, vaid juba ka uute probleemidega.

Tõeline probleem. Niisiis vaatab patisent süütusse armsasse peeglisse ja ärritub selle tagajärjel. Mina aga naeratan ja ütlen: “Suurepärane, nüüd vaatame tegelikku probleemi”. Ma vestlen temaga üksikasjalikumalt  armastuse tähtsusest iseenda vastu. Armastus iseenda vastu algab sellest, et mitte kunagi, mitte ühelgi ettekäändel ei tohi ennast hukka mõista. Ma küsin patsientidelt,  miks nad ennast kritiseerivad ja koostan sellest nimekirja. Nad on kas liiga pikad või liiga lühikesed, liiga paksud või liiga kõhnad, liiga targad või liiga rumalad, liiga inetud (seda räägivad kõige ilusamad) või liiga ilusad. Pange tähele – alati “LIIGA”. Lõpuks me jõuame asja tuumani: “Ma ei ole piisavalt hea”. Hurraa! Nüüd olemegi jõudnud tegeliku probleemini. Nad kritiseerivad ennast, sest on õppinud uskuma, et nad pole piisavalt head. Minu patisendid imestavad alati, kui ruttu me jõuame asja olemuseni. Ja hakkavad lõpuks mõistma, et meil pole vaja arutada nende üleliigse kehakaalu, iseloomu, raha jms, seotud küsimusi. Me peame suunama kogu oma energia vaid üheainsa probleemi lahendamisele, milleks on – ebapiisav armastus ja austus iseenda vastu! 

Louise L. Hay ” Tervenda ennast ise” L. Hay on tervendaja, kes on saavutanud rahvusvahelise kuulsuse. Dr. Hay tähtsaim sõnum meile kõlab: ” Kui oleme valmis muutma oma mõtlemist, siis on võimalik ennast terveks ravida peaaegu mis tahes tõvest” Autoril on rikkalik kogemus neist mõttemallidest ja hoiakutest, mis põhjustavad kehalisi vaevusi. Ise tervenes ta sama meetodi abil vähihaigusest. Tema elutööks on aidata inimsetel leida ja rakendada kõiki oma elu loovaid jõude.

 

 

Eakate elutarkused.

Ütlus “tarkus tuleb vanusega” on üsna täpne. Asjad, mida õpid tänu oma pikale elukogemusele, õpetavad sulle, kuidas leida tõelist õnne ja näitavad, mis on tõeliselt oluline. Nende inimeste teadmiste hulgast, kes on elanud väga pika ja viljaka elu, võid avastada palju sügavaid tõdesid ja tõeliselt märkimisväärseid tarkuseterasid.

Allolevalt on  18 sügavat tarkust juba sajandi elanud inimestelt.

Küsimustele on andnud vastused 101 – aastane vanaproua.

– Mis oleks üks nõuanne, mida sooviksite edasi anda kellelegi, kes on oma kahekümnendates eluaastates?

 1. “Ära kunagi loobu. Oled veel noor ja ees on ootamas rasked ajad. Ära anna alla. Mitte kunagi. “

– Milline on suurim õppetund, mida olete oma elu jooksul õppinud?

2. “Ole aus. Ma ei ole peaaegu kunagi valetanud. Ja kui oled teiste inimestega aus, tuleb see kõik sulle tagasi ja teised on ka sinuga ausad. Vale üleval hoidmisega on nii palju tööd ja sa ei vaja sellist täiendavat stressi. ”

– Mis tahes nõuandeid selle kohta kuidas elada rohkem kui 100 aastaseks?

3. “Kuula alati teist inimest. Sa õpid midagi. Püüa rahulikult istuda ja kuulata, sest sa õpid rohkem kuulates teisi kui rääkides neile, mida tead. ”

– Mis on üks kogemus, mida soovitaksite absoluutselt kõigile, mida nad peaksid vähemalt üks kord oma elu jooksul tegema?

4. “Vaadake nii palju maailma kui võimalik!”

– Kas teil on mis tahes saladusi, mida saaksite jagada tervise teemadel, mis teie arvates võisid aidata teil saavutada sellise pika eluea (toitumine, treening, geneetika jne)?

5. “Tee iga päev lõunauinakuid.”

Autor Bel Kaufman oli 100 aastane, kui ta rääkis Iona kolledžis, millised on õnneliku elu koostisosad. Huumor ja kirg.

6. “Huumor on elujõud, viis kuidas elu raskustega toime tulla, ellujäämise viis.”

7. “Ma arvan, et inimesed peavad olema uudishimulikud. Nad peavad olema huvitatud elust väljaspool oma väikeseid isiklikke raskusi ja valusid. Nad peavad olema põnevil uute asjadega tutvumisest, uute inimestega kohtumisest, uute mängude vaatamiseks – lihtsalt kirglikud elu enese järgi. ”

8. “Mind ei huvita, mille järgi kirglikud olete: võib-olla kogute kohvitassi ümbriseid. Aga kui teete seda kirglikult, olete elus. ”

104-aastane dr Shigeaki Hinohara on raamatu „Elada kaua, elada hästi“ autor ja jagas  suurepäraseid nõuandeid elu kohta:

9. “Äre ole hullumeelne materiaalsete asjade kokku kuhjamise järele. Pea meeles: sa ei tea, millal sinu aeg on läbi ja sa ei saa kõiki neid asju endaga järgmisesse kohta kaasa võtta.“

10. “Valu on salapärane ja rõõmu tundmine on parim viis seda unustada.”

11. “Minu inspiratsiooniks on Robert Browningi luuletus” Abt Vogler. “Mu isa luges seda mulle kunagi. See julgustab meid elust tegema suurt kunstiteost, mitte sirgeldama väikeseid jooniseid. Luuletuses öeldakse, et tuleb üritada joonistada nii suur ring, et pole võimalik seda oma elu jooksul lõpetada. Kõik, mida näeme, on värav, ülejäänu on väljaspool meie nägemisvälja, kuid see on seal kaugel siiski olemas… ”

Elsa Bailey tähistas oma 100-ndat sünnipäeva Colorados suusatamisega. Ta rääkis ABC uudistele paarist asjast, mida ta on elus õppinud, mis on aidanud tal edasi minna.

Vintage, Art, Collage, Lady, Hat, Floral

 

12. “Kui oled positiivne, võid kõik läbi teha hästi. Kui mõtled negatiivselt, süstid sellega oma kehasse mürki. Lihtsalt naerata. Räägitakse, et naer on parim ravim, mis üldse olemas on. ”

13. “Ole aktiivne. Ma teen asju oma moodi, nii nagu suusatamine, kui olen 100 aastane. Keegi teine ei tee nii, isegi kui tal on energiat. Ja ma üritan süüa üsna korralikult, teha treeningut, saada värsket õhku ja päikest. ”

14. “Reisi, kuni oled veel noor ja selleks võimeline. Ära muretse raha pärast, lihtsalt pane see toimima. Kogemused on kordadedes palju väärtuslikumad, kui raha seda eales olema saab. ”

15. “Ainuke kindel asi siin elus on pidev muutus, nii et sa pead õppima seda omaks võtma.”

16. “Ühel päeval mõistad, et sa oled kulutanud liiga palju aega muretsemiseks mitte millegi pärast.”

17. “Ma ei ütle, et peaksid uskuma ühte või teist religiooni või mitte uskuma üht või teist religiooni … Ma lihtsalt ütlen, et peaksid enda jaoks välja selgitama, mida sa usud ja elama selle järgi täielikult.”

18. “Ära võta elu liiga tõsiselt.”

Allikas: tekst: elu5.ee Tõlge: Elu5- Maria-Helena Loik

Allikas: Brightside.me

Fotod: Pixabay –  ei kuulu Elu5 lehelt leitud teksti juurde.

Kiri tulevikust.

Elu visiooni loomine: kiri tulevikust

Mis on elus tegelikult tähtis? Mille nimel tegelikult tegutsed? Kuhu kõik need projektid ja ettevõtmised Sind viivad?

Milline on Sinu elu visioon?

Üks instrument enda elu kujundamiseks on tuleviku visioneerimine. Mõttes tulevikku rändamine ja sealt elule tagasi vaatamine.

Me saame mõttes mängida läbi erinevad stsenaariumid enda elus ning selle kaudu hinnata – kas see stsenaarium on minuga kooskõlas, kas selles peegeldub minu tõeline olemus?

Minu jaoks oli hästi inspireeriv kogemus kirjutada endale kiri tulevikust, kus 80-aastase noorusliku taadina pajatasin, mida ägedat on tehtud ja millised vahvad tegemised on käsil. See harjutus pani fantaasia käima ja pärast üle lugedes, sain mõtiskleda ja tunnetada, kui kooskõlas on see nägemus minu olemusega. Kui eesmärkide seadmise artiklis soovitasin kirjutada kirja 1-5 aasta kaugusest tulevikust, siis selles harjutuses viime kujutlusvõime hoopis teisele tasemele ja vaatame elu suurt pilti.

Kas tahad ka proovida?

Haara paber või enda arengupäevik ning mine mõnda mõnusasse paika, kus saad segamatult endasse süüvida ja mõtetega mängida. Eelsoojenduseks võid teha natuke vabakirjutamist, kus lihtsalt lased pastakal liikuda ja kirjutad, kuidas end tunned ja mis parasjagu mõttes on. See aitab tühjendada meele kõrvalistest argitoimetustest ning teeb ruumi loomingu jaoks.

Kiri 80-aastaselt iseendalt

Liigu mõttes tulevikku, vali üks konkreetne kuupäev, kus oled 80-aastane.

Alusta sellest, et kirjeldad, kuidas end tunned, kui vahva oled 80-aastasena ja kelleks oled inimesena kujunenud. Mis on Sulle omane, mida teed teistmoodi ja millest tõeliselt hoolid?

Seejärel lase mõtetel lennata, kirjeldades, mida põnevat oled vahepeal teinud ja mis on parasjagu käsil:

 • Millega parasjagu tegeled?
 • Kuidas enda vaba aega veedad?
 • Milliseid vahvaid oskusi valdad?
 • Mis Sind rõõmustab? Mida enda elus naudid?
 • Milliseid muutusi oled enda elus teinud?
 • Milliseid huvitavaid kogemusi oled saanud?
 • Kes on olnud Sinu õpetajad ja mida nad on Sulle õpetanud?
 • Kuhu Su projektid ja ettevõtmised on välja jõudnud?
 • Kuidas Sinu valdkond on aja jooksul muutunud?
 • Mis aitas enda tegemistes õnnestuda?
 • Millise saavutuse või sammu üle oled eriti uhke?
 • Milleks Sa kõike seda tegid?

Millist nõu annaks tuleviku Sina tänasele Sinule?

Lisa kirjale ka punkte selle kohta, mis on tuleviku Sina sõnum praegusele iseendale:

 • Töö, pere, suhted, eneseareng, finantsid
 • Milliste inimeste seltsis rohkem aega veeta, milliste seltsis vähem?
 • Mille pärast vähem muretseda, millele rohkem tähelepanu pöörata?
 • Mida jätkata, mida lõpetada?
 • Mida iga päev praktiseerida?
 • Milliseid tugevusi rohkem kasutada ja edasi arendada?
 • Mis on Sinu elu ülesanne?

Punktide ühendamine – kuidas alustada visiooni suunas liikumist?

Pärast seda, kui oled enda mõtted paberile maalinud ja kogu teksti üle lugenud, võid mõtiskleda, millega saad praegu alustada, et selle visiooni suunas liikuma hakata.

Millise vana harjumuse tahad asendada uue harjumusega, mis viib Sind edasi?

Milliste inimeste seltsis olemine viib Sind edasi?

Mis on üks konkreetne oskus või omadus, mida tahad enda juures praegu edasi arendada?

Boonusharjutus: kiri minevikust

Kui satud väga hoogu, siis võib proovida ka kirja lapsepõlvest. Rända mõttes tagasi aega, kus olid näiteks 5 või 8 aastane. Mis Sind rõõmustas, millest unistasid ja mille tegemine valmistas Sulle kõige enam rõõmu? Mis oleks selle noore sõnum Sinu tänasele minale?

 

Allikas: http://www.inspiratsioon.ee