Kiitus ja laitus.

“Üks kõige möödapääsmatum elu õppetund on kokkupuutumine teiste laitustega. Kiitus ja laitus on üks ja seesama. On tore viis meenutada endale vana tuntud tõsiasja, et sa ei ole kunagi võimeline meeldima kõikidele inimestele üheaegselt. Isegi rõhuva häälteenamusega valimisvõit, kus kandidaat saab 55 % häältest, jääb järele 45 % elanikkonnast, kes soovivad näha kedagi teist võitjana.

Meie heakskiidu reiting perekonnas, sõprade ja töökaaslaste seas ei ole tõenäoliselt oluliselt suurem. Tõsiasi on, et igaühel meist on oma tõekspidamised, mille järgi elule hinnangut anda ja meie plaanid ei lange alati kokku teiste inimeste omadega. Mingil põhjusel, aga võitlevad mõned inimesed selle paratamatu tõsiasja vastu. Me vihastume, solvume või pettume mõnel muul viisil, kui inimesed meie ideed tagasi lükkavad, meile “ei” ütlevad või mingis muus vormis oma keeldumisest mõista annavad.

Mida varem me võtame omaks selle paratamatu dilemma, et meil ei ole võimalik vastu tulla kõigi soovidele, seda kergemaks meie elu läheb. Kui eeldad, et sulle langeb osaks mingil määral hukkamõist, siis selle asemel, et sellise tõsiasja vastu võitlema hakata, arendad sa välja kasuliku perspektiivi oma eluteed saatma. Selle asemel, et tunda end hukkamõistu pärast tõrjutuna, võid sa endale sisendada : ” See on jälle käes. Sellega on kõik korras.” Sa võid õppida olema meeldivalt üllatunud, isegi tänulik, kui sellega, mida sa soovid, nõustutakse.

Ma märkan, et on palju päevi, mil mulle saavad osaks nii kiitus kui laitus. Keegi kutsub mind loengut pidama ja keegi teine ei soovi seda; üks telefonikõne jagab häid uudiseid, teine teatab uuest probleemist, millega tuleb tegeleda. Üks mu laps on minu käitumisega rahul, teine võitleb selle vastu. Keegi ütleb, et ma olen tore sell, keegi teine mõtleb, et ma olen isekas, kuna ma ei helista talle tagasi. Need edasi ja tagasi, hea ja halb, heakskiit ja hukkamõist on igaühe elu osaks. Olen inimene, kes tunnistab, et ma alati eelistan heakskiitu hukkamõistule. See annab parema enesetunde ja sellega on kindlasti parem toime tulla. Mida rahulolevamaks ma muutun, seda vähem sõltun ma sellest oma heaolutunde tõttu. ” / Richard Carlson Ph. D /