Pidev õppimine ja areng = elu, mida soovin elada.

1a89y3

Üks vana India maailmaloomislugu räägib, et kõigepealt lõi Jumal karbi ja asetas ta mere põhja. Karbil oli seal igav elu. Terve päev ei teinud ta muud, kui avas oma klappi, et lasta sellest vett läbi voolata ja siis jälle sulgeda. Päevast päeva üks ja seesama: klapp lahti, klapp kinni, klapp lahti klapp kinni…
Siis lõi Jumal kotka ja andis talle vabaduse lennata isegi kõige kõrgemate mägede tippu. Talle ei jäänud peaaegu ükski koht kättesaamatuks. Kuid kotkas maksis selle vabaduse eest kallist hinda: ta pidi iga päev saagi eest võitlema. Miski ei tulnud talle niisama kätte. Kui kotkal olid pojad, pidi ta tihti päev läbi jahti pidama, et küllaldaselt toitu hankida. Ent ta oli meeleldi nõus seda hinda maksma.
Lõpuks lõi Jumal inimese ja viis ta kõigepealt merekarbi juurde ja seejärel kotka juurde. Ta lasi inimesel otsustada, millist elu ta tahab elada…
Me kõik oleme kindlasti  oma valiku teinud…. kas see valik on see, mida  oleme tegelikult soovinud? Hetkel me ju olemegi muutuste teed käimas ja seega on võimalus seda valikut muuta.

Merikarp sümboliseerib inimest , kes ei soovi oma elu muuta, kes ei soovi oma tegelikke võimeid arendada. Kui me oleme valinud olla merikarp , siis jääme tegema kogu elu ühte ja seda sama  – sama töö, samad käitumis – ja mõttemallid, mis ei pruugi alati õiged olla, meil oleks justkui silmaklapid ees, mis ei anna meile võimalust vaadata enda eest kaugemale  ja näha ning mõista seda, mis tegelikult meie ümber on. Me ei näe ega mõista seda, mis meie sees tegelikult on.

Kes on teinud valiku olla kotkas, ei ole see tee kindlasti lihtne, aga see annab võimaluse tunda rõõmu elust, õppimisest ja pidevast arenemisest. Pidev õppimine ja arenemine annab meile vabadustunde. See on elukestev õpe, millest tänasel päeval üha rohkem ja rohkem räägitakse. See on pidev enesearendamine  ja edukalt elus püsimine . Tänapäeva argielus on toimunud ja toimumas  kiired muutused  ja samuti toimub ka tehnoloogia pidev areng, seepärast on ka üha olulisem, et meie teadmised ja oskused käiksid nende muutustega kaasas.  Elukestva õppimise peamisteks motivaatoriteks ongi oma eluga rahulolemine, tegelemine asjadega, mis meeldib,et luua parem tulevik.

1a8agr

Me õpime ju iga päev midagi uut, sest iga hetk meie elus on uus. Merikarp ei näe või ei taha näha seda uut. Ta ei saa osa igast uuest hetkest, ta ei ammuta endasse uut energiat ega uusi teadmisi. Nii on lihtsalt mugav. Kui me vaatame lapsi – nad on õpihimulised, rõõmsad ja täis energiat. Nii peaks olema ka meiega, täiskasvanutega. Meie elu muutub tühjaks ja vahel võime tunda, et isegi mõttetuks. Rahuldamata vajadused viivad meilt energia ja elurõõmu.

Miks me mingil ajahetkel oleme otsustanud, et meil pole vaja enam õppida ja areneda? Üks põhjustest on kindlasti ükskõiksus. See on suur kiusatus ja see tundub olevat kahjutu. Lihtne on öelda, et “ah, mul ükskõik, mis tuleb”. Jah, tõesti on seda lihtne öelda, aga see toob kaasa endaga üksluisuse, probleemide kuhjumise, enda tunnete ja vajaduste mahasurumine, tihtilugu usalduse kaotamise ja sõpradest lahtiütlemise, üksinduse. Kas me tahame seda?

Teine põhjus on arvamus, et nagunii me ei suuda paremaks saada. Inglise laulja, näitleja ja muusikaprodutsent David Bowie on öelnud: “Päeval, mil sa mõtled, et ei suuda enam areneda, hakkad sa ikka ja jälle laulma ühte ja sedasama laulu.” Ja nii see ongi.

Üks isa tahtis rahus töötada ja oma lapsele veidi omaette tegevust leida. Ta rebis ajakirjast leitud maailmakaardi tükkideks ning lasi lapsel selle jälle kokku panna. Isa ei suutnud ära imestada, et laps tuli juba veidi aja pärast õigesti kokkupandud kaardiga tagasi. Laps seletas: ” Kaardi teisel poolel oli mehe nägu, seepärast oli seda kerge kokku panna. Mõtlesin, et kui mees on korras, siis on ka maailm korras.”

Seega , kui meiega on kõik korras, siis on ka meie maailmaga kõik korras. Meie tulevik sõltub väikestest ja suurtest otsustest.Et järjepidevalt areneda ja õppida, on vaja enesedistsipliini. Ah et kust seda leida? See on olemas kõik meie ümber, meid ümbritsev keskkond, mis meid mõjutab. Tihti me ei näe ega tunneta seda. aga me võime abi saada. Selleks on palju võimalusi: raamatud, mis inspireerivad, päeviku pidamine, mis aitab elu paremini mõista, omaenese vigade teadvustamine ja nendest õppimine, mis aitab eneseusaldust tõsta, seminarid (neid on tänasel päeval interneti avarustes oi kui palju ja väga paljud täitsa tasuta, alustuseks täiesti sobivad ), mis annavad uusi ideid ja soovi neid ka täide viia. Ja kui me nii pidevalt ennast arendame ja täiendame, siis muutub see pikapeale vajduseks ja meie igapäevaseks elustiiliks. Ja koos sellega oleme me iga päevaga üha vähem need, kes me olime varem ja rohkem need, kes me tegelikult tahaksime olla. Ma ei pelga tunnistamast, et olin liiga kaua mere põhjas merikarbi elu elamas. Ma kaotasin palju ja seega olen otsustanud olla kotkas, sest mul on, mille nimel õppida ja täiendada ennast, muuta oma elu selliseks nagu ma tegelikult soovin. Mõte midagi muuta, endale uusi eesmärke seada, tuli juba üsna pikka aega tagasi. Aga olles oma mugavustsoonis, olles merikarp merepõhjas, lükkasin seda alustamist aina edasi.  Raske oli jätta kõik see, millega olin harjunud. Aga siis käis mõtetes “klõps” ja ma alusatsin. Kõige uue elluviimine võtab aega ja pole kerge, aga käies nüüd mööda uut teed, olen õnnelik.

 

Taas kutsun sind tegema harjutust. Mina olen selle harjutuse tegemist juba alustanud. kui ka sina soovid midagi oma elus muuta, siis see harjutus võiks olla sulle abiks. Ja kui sa pärast seda harjutuse läbi lugemist ütled, et sul pole selleks aega, siis olen ma kindel, et selle arvamusega petad sa iseennast. Aega ei ole kunagi, aega tuleb lihtsalt võtta 🙂

 

Ja siin siis harjutus:

  • Alustan päeviku kirjutamist: neid võiks olla kolm ( võid hakkama saada ka ühega, jagades selle kolmeks) – Edupäevik– panen kirja kõik asjad ja olukorrad, mis möödusid hästi ja millega oled ise rahul. Õppimine –  panen kirja iga päev vead, mida olen teinud ja mida saan sellest õppida . Ideed – panen kirja kõik oma ideed, mis mulle on pähe tulnud.
  • Hakkan lugema – loen iga kuu vähemalt ühe inspireeriva raamatu ( iga päev vähemalt üks peatükk) suurendades ajapikku loetavate raamatute hulka.
  • Otsin mõne huvitava seminari, webinari, koolituse, millel võiksin osaleda. *
  • Koostan nimekirja kümnest isikust, kellega sooviksin tutvuda, et nendelt õppida. **

Märkus: * tee seda vastavalt oma võimalustele – inetrnetis on väga palju tasuta koolitusi, webinare jne. Seega ei pea sa maksma alati kohe kallist raha või kuhugi kohale minema.

** need kümme isikut ei pea olema inimesed, kellega sa saad reaalselt kohtuda. Need võid leida ka veebist /raamatukogust – loe nende artikleid, raamatuid, sissekandeid, blogisid jne. Kindlasti on hea, kui mõni oleks nendest siiski ka inimene, kellega saad reaalselt kohtuda.

Edu sulle ja päikest 🙂

Aitäh, et lugesid 🙂